• nl
  • Bescherming van de belegger
Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Groep Degroof Petercam en de Brexit

De afgelopen maanden kreeg de beslissing van de Britten om de Europese Unie te verlaten, de zogeheten Brexit, veel aandacht in de pers. Met name de grote uitdagingen die het vertrek van het Verengd Koninkrijk met zich meebrengt voor de Europese wetgevers en financiële toezichthouders kwamen daarbij uitvoerig aan bod.

Groep Degroof Petercam volgt de brexitdebatten al maandenlang op de voet. Onze teams analyseerden voor u welke scenario’s mogelijk zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor onze relatie met u en voor de activiteiten en diensten van de Groep.

Lees meer

MIFID II

​Download de PDF

PRIJSSTELLING


BELEID INZAKE “BEST EXECUTION” 


LIJST VAN INLICHTINGEN NODIG VOOR DE STILZWIJGENDE TOESTEMMING

Beleid downloaden

UITVOERINGSBELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN (GROUP)

Document downloaden

BESCHERMING VAN CLIËNTENTEGOEDEN

BELONINGSBELEID


LIST OF INVESTMENT MARKETS AND SUB-CUSTODIANS OF BANK DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG

Download PDF

SRD II Disclosure engagement policy: Download PDF

KLACHTENPROCEDURE 

Gelieve in geval van klachten in eerste instantie contact op te nemen met de Chief Compliance Officer van Banque Degroof Petercam Luxembourg door uw klacht te sturen naar het volgende adres:

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Chief Compliance Officer
12 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Indien u zich niet kunt vinden in oplossing die de Bank voorstelt, dan kunt u zich richten tot volgende instantie:


Commission du Service de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
283 route d'Arlon
L-2991 Luxembourg

www.cssf.lu

Document downloaden

BIJZONDERE RISICO’S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Document downloaden