Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Luxemburg biedt de beleggers talrijke voordelen, onder meer:

  • privacy, een cultuur van vertrouwelijkheid en discretie;

  • een stabiele wet- en regelgeving die zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering;

  • reactieve, meertalige, pragmatische en toegankelijke overheidsdiensten: de garantie voor efficiëntie; 

  • afwezigheid van politieke spanningen met als resultaat een cultuur van consensus; 

  • een hoog veiligheidsniveau voor personen en goederen, waardoor zowel inwoners als bezoekers kunnen genieten van een aanzienlijke levenskwaliteit;  

  • een (vergelijkenderwijs) homogene bevolking wat betreft levensstandaard en levenswijze, zonder sociale spanningen;

  • een gedegen financieel centrum: belangrijkste Europese centrum voor administratief beheer van ICB's met 145 banken waarvan 55 ook actief zijn in het domein van de private banking. Hier heerst een gunstig concurrentieklimaat waarin een schat aan internationale kennis als het ware gecondenseerd wordt op een oppervlakte van een paar vierkante kilometers;

  • toezicht op de financiële sector conform de Europese normen om de veiligheid van de cliënten te garanderen.


Tot slot een regering die vastbesloten is om de effectenbeurs actief te promoten via 'Luxembourg For Finance'. Een gemengd agentschap, publiek en privé, opgericht door de overheid en de financiële sector, dat de reactiviteit, het dynamisme en de extreme bezorgdheid van de autoriteiten voor de duurzame ontwikkeling van de Beurs belichaamt.